II. Contabilitatea de gestiune

Contabilitatea interna de gestiune are ca obiect evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucrari, servicii, precum si pe subdiviziuni organizatorice interne ale unitatii si are ca scop principal controlul factorilor de productie. Furnizeaza informatia contabila destinata utilizarii interne de catre management.

 

O contabilitate de gestiune bine organizata va va ajuta sa analizati costurile si rezultatele activitatii desfasurate astfel incat sa luati masuri eficiente de crestere a profitabilitatii activitatii firmei pe care o reprezentati.

 

Din punct de vedere fiscal, contabilitatea de gestiune are rolul de a identifica si de a justifica necesitatea efectuarii cheltuielilor aferente veniturilor inregistrate in contabilitatea financiara, astfel incat acestea sa fie incadrate la cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.

 

In functie de specificul activitatii desfasurate (productie, comert, prestari de servicii, etc.), contabilitatea de gestiune asigura:

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Noi va oferim servicii pentru contabilitate de gestiune cum ar fi:

 • contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime,
 • contabilitatea fiselor de magazie,
 • contabilitatea situatiei stocurilor de marfuri,
 • evidenta primara a vanzarilor si a documentelor primare justificative,
 • contabilitatea rapoartelor de gestiune,
 • contabilitatea importurilor si exporturilor,
 • contabilitatea iesirilor de produse finite de marfuri sau servicii.